ที่มาของข้อมูลอุบัติเหตุบนท้องถนน

ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด (RSC)

เป็นข้อมูลจากการแจ้งเคลมประกันภัยของจักรยานยนต์มีข้อมูลครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทย

 • เป็นข้อมูลจากการแจ้งเคลมประกัน
 • มีข้อมูลครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทย
 • บันทึกจุดเกิดเหตุทั้งบนถนนใหญ่และถนนรอง
 • มีการระบุเคสที่มีการเสียชีวิต

นำเสนอข้อมูลผ่านทาง http://www.thairsc.com

มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย (ITIC)

 • เป็นข้อมูลจากการรวบรวมจาก Social Media และ ฐานข้อมูล RSC
 • มีข้อมูลเฉพาะในกรุงเทพมหานคร
 • เน้นอุบัติเหตุที่เกิดบนถนนใหญ่
 • ไม่มีการระบุเคสที่มีการเสียชีวิต

นำเสนอข้อมูลผ่านทาง https://www.iticfoundation.org/

ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล

 • ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้งสองแห่งยังไม่ครบถ้วน โดยข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด (RSC) เน้นไปที่การแจ้งเคลมประกันจากรถจักรยานยนต์ ส่วนข้อมูลจาก มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย (ITIC) เป็นข้อมูลที่เกิดเฉพาะบนถนนใหญ่ ดังนั้นจึงอาจมีอุบัติเหตุอีกหลายครั้งที่ไม่ได้ปรากฏในฐานข้อมูล
 • ลักษณะการเก็บข้อมูลยังเป็นคำบรรยายซึ่งขึ้นอยู่กับผู้บันทึก ในบางเหตุมีคำอธิบายลักษณะของอุบัติเหตุไม่ครบถ้วน จนไม่สามารถจำแนกยานพาหนะที่เกิดเหตุได้อย่างถูกต้อง
 • พิกัดทางภูมิศาสตร์มีการคลาดเคลื่อนไปจากตำแหน่งที่เกิดอุบัติเหตุจริง จนส่งผลให้บางพื้นที่มีจำนวนอุบัติเหตุหนาแน่นเกินกว่าความเป็นจริง ในบางครั้งพบว่าพิกัดทางภูมิศาสตร์กับคำอธิบายสถานที่เกิดเหตุมีการย้อนแย้งกันเองอีกด้วย
 • ยกตัวอย่างจากข้อมูลของ ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ บริษัทคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พบว่า ซอยรัชดาภิเษก 36 (ซอยเสือใหญ่อุทิศ) มีจุดอุบัติเหตุหนาแน่นอยู่ ณ จุดหนึ่ง แต่เมื่อลองตรวจสอบและสำรวจพื้นที่แล้วพบว่าพิกัดของอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดจากค่าตั้งต้น (Default) ของพิกัดซอนรัชดาภิเษก 36 ดังนั้นจุดที่เกิดอุบัติเหตุอาจกระจายตัวตามแนวถนนในซอยรัชดาภิเษก 36 แทนที่จะกระจุดตัวอยู่ ณ ที่จุดเดียวในซอย และนอกเหนือจากจุดดังกล่าวแล้ว ยังมีจุดที่มีค่าพิกัดตั้งต้นเหล่านี้กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศอีกด้วย
 • เวลาในการเกิดเหตุของบางจังหวัดเช่น จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อแสดงจำนวนอุบัติเหตุตามช่วงเวลาแล้วพบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งในเวลาเที่ยงคืน ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของการบันทึกข้อมูล

การปรับแต่งข้อมูล

 • ข้อมูลถูกนำมาวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) โดยอ้างอิงพิกัดของจุดที่เกิดอุบัติเหตุเทียบกับขอบเขตการปกครองเช่น ตำบล อำเภอ และจังหวัด เพื่อค้นหาจุดอุบัติเหตุอยู่ในพื้นที่ใด