จากข้อมูลของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถปี พ.ศ.2563 จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 47,948 ครั้ง และมี 548 ครั้งที่มีการเสียชีวิตเกิดขึ้น

ดาวน์โหลดข้อมูล

บริษัท ​กลางคุ้มครองผู้​ประสบ​ภัยจากรถ จำกัด