YAK My Maps

เช็คสถิติอุบัติเหตุ

บนแผนที่ของคุณ

YAK My Maps รวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุตลอดปี พ.ศ. 2563 ไว้บน Platform Google My Maps โดยแสดงจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยด้วยหัวยักษ์สีต่างๆ สามารถใช้งานร่วมกับ Google Maps เพื่อวางแผนการเดินทางล่วงหน้าได้ เห็นยักษ์บนเส้นทางที่วางแผนไว้ และยังสามารถกดดูข้อมูลอุบัติเหตุที่หัวยักษ์แต่ละหัวได้

  1. ดาวน์โหลด Application Google Maps พร้อมกับ Login ด้วยบัญชี Google

  1. ดาวน์โหลดแผนที่ผ่านทาง QR Code หรือ Link
แสกน QR Code

หรือคลิกที่นี่
https://bit.ly/yakdata-mymaps


  1. ระบบจะถามว่าให้เปิดด้วย Google Maps หรือไม่? ให้เลือก Open

3.1 สำหรับโทรศัพท์ระบบปฎิบัติการ Android บางรุ่น จะถูกนำไปยังหน้าเว็บปกติ หากมุมขวาบนมีลักษณะหมุด Google Maps ให้เลือกเพื่อเปิดใน Google Maps

หน้าจอระบบปฏิบัติการ Android


3.2 สำหรับโทรศัพท์ระบบปฎิบัติการ iOS บางครั้งจะถูกนำไปยังหน้าแบบเว็บปกติหากมี Google Maps ติดตั้งลงในเครื่องแล้วให้เลือก Open

หน้าจอระบบปฏิบัติการ iOS

3.3 หากไม่พบตามข้อ 3.2 และ 3.3 ให้ Login โดยการเลือก ลงชื่อเข้าสู่ระบบ

เลือก ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
เข้าสู่บัญชี Google
เลือก Open เพื่อเปิดใน Google Map


4. แผนที่ยักษ์จะถูกนำเข้าสู่ Google Map

  1. เราสามารถใช้ระบบค้นหาเส้นทางตามปกติ เหมือนใช้ Google Maps ได้

2. สามารถดูรายละเอียดของแต่ละจุดหัวยักษ์ว่าเกิดเหตุที่ไหนและจำนวนกี่ครั้งโดยการกดที่หัวยักษ์


3. สำหรับความถี่ของอุบัติเหตุจะถูกแสดงด้วยสีที่หัวยักษ์ ทั้งนี้ลำดับสีและจำนวนจะขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ (สามารถกดที่ VIEW MAP LEGEND เพื่อดูรายละเอียดได้)


1. เข้าสู่ Application Google Map

2. จากหน้าแผนที่ให้เลือกปุ่ม Saved


3. จะพบหน้าต่าง Your list ให้เลือกปุ่ม Maps


4. จะพบแผนที่อุบัติเหตุที่เราเคยเปิด กดเพื่อเลือก


5. แผนที่ YAK My Maps จะแสดงออกมา