ข้อมูลอุบัติเหตุในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ปี พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

 ข้อมูลอุบัติเหตุในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ปี พ.ศ.2562

แผนที่ภาพรวมการเกิดอุบัติเหตุในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท พ.ศ. 2562

จากฐานข้อมูลการเคลมประกันภัย พ.ร.บ. ที่รวบรวมโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ในปี พ.ศ. 2562 พบว่า

มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ทั้งหมด 34 ครั้ง ไม่มีรายงานการเสียชีวิต

เวลาที่เกิดเหตุบ่อย
อุบัติเหตุส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในเวลา 18.00 น. (5 ครั้ง)

ลักษณะอุบัติเหตุ
จักรยานยนต์แบบไม่มีคู่กรณี 12 ครั้ง (35.29 %)
จักรยานยนต์ 9 ครั้ง (26.47 %)
จักรยานยนต์ชนแบบไม่ระบุคู่กรณี 5 ครั้ง (14.71 %)

จำนวนอุบัติเหตุตามช่วงเวลา
ประเภทของยานพาหนะและลักษณะการเกิดเหตุ

บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด มีแนวโน้มเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุซ้ำ

จุดเสี่ยงที่ 1 : ถนนพระราม 4 (ช่วงปากซอยมหาวิทยาลัยกรุงเทพจนถึงช่วงที่ตัดกับถนนกล้วยน้ำไท)

แผนที่ถนนพระราม 4 (ช่วงปากซอยมหาวิทยาลัยกรุงเทพจนถึงช่วงที่ตัดกับถนนกล้วยน้ำไท)

ภาพรวม

 • เกิดเหตุ 15 ครั้ง
 • ไม่มีรายงานการเสียชีวิต

 เวลาที่เกิดเหตุบ่อย

 • ช่วงเวลา 08.00 น. (2 ครั้ง)
 • ช่วงเวลา 15.00 น. (2 ครั้ง)

ลักษณะอุบัติเหตุ

 • จักรยานยนต์แบบไม่มีคู่กรณี 5 ครั้ง
 • จักรยานยนต์ชนกับจักรยานยนต์ 4 ครั้ง
 • จักรยานยนต์ชนแบบไม่ระบุคู่กรณี  3 ครั้ง
 • จักรยานยนต์ชนกับรถบรรทุก  1 ครั้ง
 • จักรยานยนต์ชนคนเดินเท้า 1 ครั้ง 
 • จักรยานยนต์ชนกับรถยนต์ 1 ครั้ง

จุดเสี่ยงที่ 2 : ถนนกล้วยน้ำไท

แผนที่ถนนกล้วยน้ำไท

ภาพรวม

 • เกิดเหตุ 13 ครั้ง
 • ไม่มีรายงานการเสียชีวิต

 เวลาที่เกิดเหตุบ่อย

 • ช่วงเวลา 18.00 น. (3 ครั้ง)

ลักษณะอุบัติเหตุ

 • จักรยานยนต์แบบไม่มีคู่กรณี  5 ครั้ง
 • จักรยานยนต์ชนกับจักรยานยนต์ 3 ครั้ง
 • จักรยานยนต์ชนแบบไม่ระบุคู่กรณี  2 ครั้ง
 • จักรยานยนต์ชนกับรถตู้โดยสาร 1ครั้ง
 • จักรยานยนต์ชนกับรถบรรทุก  1 ครั้ง
 • จักรยานยนต์ชนกับรถยนต์ 1 ครั้ง

จุดเสี่ยงที่ 3 : ถนนทางรถไฟสายเก่าต่อเนื่องซอยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

แผนที่ถนนทางรถไฟสายเก่าต่อเนื่องซอยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ภาพรวม

 • เกิดเหตุ 6 ครั้ง
 • ไม่มีรายงานการเสียชีวิต

 เวลาที่เกิดเหตุบ่อย

 •  เกิดขึ้นกระจายตัวตลอดทั้งวัน

ลักษณะอุบัติเหตุ

 • จักรยานยนต์ชนกับจักรยานยนต์ 2 ครั้ง 
 • จักรยานยนต์แบบไม่มีคู่กรณี  2 ครั้ง
 • จักรยานยนต์ชนกับรถยนต์ 2 ครั้ง